2020 Westchester
International

"Dawn"

Xiaoping Mao

Nantong, Jiangsu

China

ACC