2021 Westchester
International

"Running Horse"

Ruisheng Zhu

Zhuhai, Guangdong

China

ACC