CCCW International Exhibition 2017

"Face Painting 9"

Yi Wan, EPSA

Fuzhou, Fujian

China