2020 Westchester
International

"Jiangnan Couple Shadow"

Yuanfei You

Fuzhou, Fujian

China

ACC