2020 Westchester
International

"Colorful Tidal Flats"

Yuanfei You

Fuzhou, Fujian

China

ACC